Tạp chí

Tạp chí số 6 năm 2014

Tạp chí số 6 năm 2014

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

319

Đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây thuốc hế mọ - Trần Phi Hùng, Nguyễn Quỳnh Nga, Phạm Thanh Huyền, Lê Việt Dũng, Nguyễn Viết Thân

324

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng tới sự hình thành rễ của hom cây sói rừng tại Lâm Đồng - Bùi Văn Trọng, Nguyễn Cao Xuân Viên, Nguyễn Thanh Nguyên

328

Ảnh hưởng của một số chất kích thích tới sự ra rễ của hom cây huyết đằng lông -Nguyễn Thanh Nguyên

334

Thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat cây thồm lồm gai - Trần Thanh Hà, Nguyễn Văn Đậu, Đới Thị Hồng, Nguyễn Minh Khởi

338

Các hợp chất dị vòng từ cây lạc tiên - Nguyễn Tấn Phát, Phùng Văn Trung, Bùi Trọng Đạt, Phan Nhật Minh, Nguyễn Minh Sơn, Lê Thị Việt Hoa, Nguyễn Ngọc Hạnh

342

Thành phần hóa học của phần dưới mặt đất cây đạm trúc diệp - Đỗ Thị Hà, Phùng Thanh Long, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Thu, Lê Vũ Ngọc Hân, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Minh Khởi

348

Phân lập và xác định cấu trúc hai hợp chất polyphenol từ củ gấu biển - Phạm Thanh Bình, Nguyễn Minh Châu, Trần Thượng Quảng, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Đạt

352

Điều chế và thiết lập chất chuẩn notoginsenosid- R1 từ sâm Việt Nam - Trần Thị Thu Uyên, Hà Diệu Ly, Lê Thị Hồng Vân, Dương Hồng Tố Quyên, Nguyễn Minh Đức

357

Bước đầu khảo sát thành phần hóa học trái quách ở Trà Vinh - Ngô Quốc Luân, Lê Thị Hồng Phượng, Đặng Huỳnh Giúp, Ngô Khắc Không Minh

362

Khảo sát tác dụng tăng lực và tác dụng của cao xương Cá sấu hoa cà trên mô hình tăng acid uric máu thực nghiệm - Trần Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Văn Năm, Nguyễn Minh Đức

369

Khảo sát các chỉ tiêu liên quan đến sự loãng xương trên chuột nhắt trắng cái bị cắt hai buồng trứng - Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Thùy An, Huỳnh Nhã Vân, Hà Quang Thanh

375

Xây dựng phương pháp định lượng rotundin trong củ bình vôi tươi bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang (TLC-scanning) - Lê Minh Hà, Ngọ Thị Phương, Nguyễn Văn Dư, Trần Văn Tiến, Nguyễn Công Sỹ, Vũ Đức Thắng, Nguyễn Thị Phương, Bùi Đình Thạch, Nguyễn Văn Minh Khôi, Đỗ Trường Thiện

380

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây cát sâm  - Tạ Như Thục Anh, Dương Thị Phúc Hậu, Trần Thị Liên

 

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>