Tạp chí

Tạp chí Dược liệu số 1 - 2023

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3

Phân biệt curcumin tự nhiên và tổng hợp bằng kết hợp phân tích HPLC và phân tích đồng vị carbon 14C - Vũ Văn Hà, Nguyễn Đức Hùng, Lê Hồng Oanh, Võ Thị Anh, Phương Thiện Thương

9

Xây dựng phương pháp phân tích 04 hợp chất saponin trong loài bảy lá một hoa bằng phương pháp HPLC-DAD và áp dụng định lượng trên một số loài thuộc chi Paris L. thu hái ở Lai Châu - Thị Loan, Vũ Thị Diệp, Nguyễn Quỳnh Nga, Đỗ Thị Hà

15

Phân lập và thiết lập chất đối chiếu orcinol glucosid từ thân rễ sâm cau - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Huỳnh Thanh Tuyền, Lê Văn Huấn, Lê Thị Hương Lan, Phan Văn Hồ Nam, Trần Thị Vân Anh

20

Thiết lập chất đối chiếu baicalein và xây dựng quy trình định lượng đồng thời baicalein, oroxylin A, chrysin trong vỏ thân núc nác bằng phương pháp HPLC-PDA - Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Linh, Lê Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phan Văn Hồ Nam

28

Định lượng đồng thời acid deacetylasperulosidic và rutin trong quả nhàu bằng phương pháp HPLC-DAD - Nguyễn Nhật Minh, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Trí, Lê Văn Minh

34

Xây dựng phương pháp HPLC-DAD định lượng đồng thời piperin, guineesin và pipernonalin trong quả tiêu lốt thu tại Việt Nam - Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Trà My, Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Diệp, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Minh Khởi, Đỗ Thị Hà

40

Triển khai mô hình gây tâm thần phân liệt trên chuột nhắt trắng và đánh giá tác dụng của cao chiết rau đắng biển và ban di thực - Trần Nguyên Hồng, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Lê Chiến

46

Bước đầu đánh giá đa dạng các loài cây thuốc được sử dụng theo kinh nghiệm truyền thống của cộng đồng dân tộc Tày tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - Phạm Ngọc Khánh, Nguyễn Hải Văn, Lương Văn Hào, Lương Vũ Đức, Vàng Dùng Thề, Vàng Mí Nhù, Khuất Thị Chung, Đoàn Thị Huyền Trang, Chu Thị Thúy Nga, Đào Thu Huế, Nguyễn Văn Khiêm

51

Đa dạng cây thuốc ở vùng Đông Nam Bộ - Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Văn Hiếu, Phan Văn Trưởng, Nguyễn Quỳnh Nga, Đặng Minh Tú, Lại Việt Hưng, Nhâm Minh Phúc, Phạm Thị Ngọc, Lê Đức Thanh, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Hảo, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Minh Khởi

55

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại tỉnh Cà Mau - Trần Thị Liên, Cao Ngọc Giang, Trần Minh Ngọc, Lê Đức Thanh, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Xuân Trường, Ngô Thị Minh Huyền

60

Kết quả điều tra, đánh giá tính đa dạng cây thuốc tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Đặng Minh Tú, Nguyễn Quỳnh Nga, Phan Văn Trưởng, Nguyễn Văn Hiếu, Lại Việt Hưng, Nhâm Minh Phúc, Nguyễn Khương Duy, Nguyễn Thị Lan Hoa, Lê Thị Tú Linh, Đỗ Thị Xuyến, Phạm Thanh Huyền

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)