Các khoa chuyên môn

Khoa Bào chế và chế biến

( Ban hành kèm theo Quyết định số :         /VDL-QĐ ngày      tháng 10 năm 2001)
I - Vị trí chức năng .
Khoa Bào chế và chế biến là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc có chức năng nghiên cứu các dạng bào chế cổ truyền, hiện đại từ dược liệu và các hoạt chất từ dược liệu .
II - Nhiệm vụ .
 
1 - Nghiên cứu và cải tiến các phương pháp chế biến thuốc sống thành thuốc chín để nâng cao hiệu lực của nguyên liệu làm thuốc .
2 - Nghiên cứu bào chế các dạng thuốc cổ truyền (cao, đơn, hoàn, tán) và hiện đại (thuốc tiêm, viên, trà tan, trà nhúng, thuốc mỡ, thuốc nhỏ mũi, mắt, thuốc dùng ngoài).
3 - Xây dựng các quy trình bào chế ở quy mô công nghiệp để chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất thuốc .
4 - Cung cấp các sản phẩm nghiên cứu phục vụ công tác thử lâm sàng .
5 - Kết hợp với Khoa Hoá PTTC và DL-SH để xây dựng tiêu chuẩn và tuổi thọ của sản phảm .
6 - Tham gia công tác sản xuất và dịch vụ của Viện .
7 - Tham gia công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành bào chế và chế biến dược liệu .
8 - Biên tập các phương pháp nghiên cứu về chế biến, bào chế các dạng thuốc và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực bào chế và chế biến .

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn