Các đơn vị cấu thành khác

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí MinhTrung tâm Sâm và Dược liệu TP. Hồ Chí Minh, tiền thân là Đơn vị Nghiên cứu chuyên đề Sâm K5 (1978) và tiếp theo là Trung Tâm Sâm Việt nam (1985), được sáp nhập vào Viện Dược liệu theo quyết định thành lập số 1229/BYT-QĐ ngày 20/6/1997 của Bộ Y tế. Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. Hồ Chí Minh là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ cây thuốc, với chức năng chính là nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai, ứng dụng vào sản xuất thử nghiệm các dược liệu phía Nam nhằm mục đích phục vụ cho công tác nghiên cứu thuốc mới từ dược liệu, đặc biệt là từ các loài thực vật thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae).
1. Tổ chức:
Phụ trách Trung tâm: TS. Lê Việt Dũng
Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Dương Thị Mộng Ngọc
Các bộ phận trực thuộc:
Bộ môn Tài nguyên - Dược liệu
Vườn bảo tồn gen và giống cây thuốc
Bộ môn Hóa - Chế phẩm
Bộ môn Dược lý – Hóa sinh
Xưởng sản xuất thử nghiệm
Phòng Hành chính – Tổng hợp
Phòng Thông tin - Thư viện
Trung tâm có 23 cán bộ gồm 2 tiến sĩ (01 Phó giáo sư), 4 thạc sĩ và trên 10 cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc các ngành dược học, sinh học.
2. Nhiệm vụ:
Nghiên cứu nguồn tài nguyên dược liệu, tổ chức bảo tồn và nghiên cứu các biện pháp lưu giữ nguồn gen và giống các loài sâm và dược liệu. 
Nghiên cứu hóa học, tác dụng dược lý, độc tính các chế phẩm từ dược liệu và thuốc y học cổ truyền. 
Nghiên cứu các dạng bào chế thích hợp từ sâm và dược liệu. 
Tiến hành thử tác dụng trên lâm sàng của thuốc từ sâm và dược liệu.
Sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ về sâm và dược liệu. 
Tham gia đào tạo và huấn luyện cán bộ chuyên ngành dược liệu.   
Thông tin, tuyên truyền phổ biến việc sử dụng và phát triển dược liệu đặc biệt là các cây thuốc thuộc họ Nhân sâm. 
Hợp tác với các Viện Nghiên cứu và Trường Đại học trong và ngoài nước như: Nhật Bản, Thái Lan, Ba Lan

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn