Các khoa chuyên môn

Khoa Hoá thực vật

( Ban hành kèm theo Quyết định số : /VDL-QĐ ngày tháng 10 năm 2001)
I - Vị trí chức năng .
Khoa Hoá thực vật là đơn vị trực thuộc Ban Giám Đốc có chức năng nghiên cứu thành phần hoá học của dược liệu - nghiên cứu chiết xuất, bán tổng hợp các chất và hợp chất - và các cây có tinh dầu.
II - Nhiệm vụ .
1 - Nghiên cứu sàng lọc hoá học các hợp chất thiên nhiên từ dược liệu. 
2 - Nghiên cứu các phương pháp tiên tiến ứng dụng chiết xuất các hoạt chất hoặc 
nhóm hoạt chất từ dược liệu ở quy mô phòng thí nghiệm.
3 - Nghiên cứu bán tổng hợp các chất mới nhằm nâng cao tác dụng sinh học của 
các hoạt chất .
4 - Nghiên cứu điều chế tinh dầu từ dược liệu (chưng cất, tinh chế, phân đoạn, tách 
chiết, bảo quản) .
5 - Tham gia thực hiện các dịch vụ khoa học .
6 - Tham gia công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành .
7 - Biên tập các phương pháp nghiên cứu về chiết xuất các nhóm hoạt chất, trưng 
cất tinh dầu và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực hoá thực vật .

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn