Các đơn vị cấu thành khác

Trạm Nghiên cứu Dược liệu Tam Đảo

 

Trạm Nghiên cứu dược liệu Tam Đảo tiền thân là Vườn thuốc Tam Đảo thuộc Viện Đông y, thành lập ngày 20/01/1959. Năm 1961, được sát nhập vào Viện Dược liệu theo Quyết định số 462/BYT-QĐ ngày 03/6/1961 của Bộ Y tế về việc chuyển giao toàn bộ hệ thống vườn thuốc của Viện Đông y cho Viện Dược liệu, mang tên Trại thuốc Tam Đảo. Năm 2008 Trại thuốc Tam Đảo đổi thành Trạm Nghiên cứu cây thuốc Tam Đảo theo Quyết định số 1602/1998/QĐ-BYT ngày 02/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm 2019 Trạm được đổi tên thành Trạm Nghiên cứu dược liệu Tam Đảo theo Quyết định số 4886/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn