Các đơn vị cấu thành khác

Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung bộ

Địa chỉ: Thôn Thành Trọng, xã Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa .
Email: duoclieubtb@gmail.com
Giám đốc: ThS. Lê Hùng Tiến 
Quyết định thành lập số 4358/QĐ-BYT ngày 22/10/2001 của Bộ Y tế
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Trung tâm có chức năng nghiên cứu toàn diện về kỹ thuật nuôi, trồng và sơ chế cây, con làm thuốc nhằm mục đích tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc phục vụ cho nghiên cứu thuốc mới, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược và tham gia xuất khẩu. Trung tâm có các nhiệm vụ sau:
Nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng và xây dựng quy trình nuôi trồng cây, con làm thuốc (thâm canh, luân canh, bảo vệ thực vật... nhằm tăng năng suất cây trồng).
Xây dựng vườn cây thuốc, thu thập bổ sung các loài cây thuốc nhằm lưu giữ nguồn gen và giống cây thuốc; tổ chức bảo tồn và nghiên cứu các biện pháp bảo tồn, lưu giữ các nguồn gen và giống cây thuốc.
Nghiên cứu xây dựng vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu dược liệu địa phương, trong nước và xuất khẩu.
Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản dược liệu sau thu hoạch.
Tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ ngành dược liệu; thông tin tuyên truyền phổ biến việc sử dụng và phát triển dược liệu.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
+ Bộ môn Canh tác và bảo vệ thực vật cây thuốc
+ Bộ môn Giống và lưu giữ gen cây thuốc.
+ Bộ môn Sơ chế dược liệu.
+ Tổ Hành chính tổng hợp.
NHÂN LỰC KH&CN: Trung tâm có 22 cán bộ, trong đó có 5 ThS, 7 ĐH.
MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT
Nghiên cứu xác định tỷ lệ hao hụt trong bào chế, chế biến thuốc y học cổ truyền.
Nghiên cứu và thuần hóa thành công cây Hy thiêm từ hoang dại trở thành cây thuốc sản xuất theo GAP, đáp ứng nhu cầu dược liệu tại tỉnh Thanh Hóa.
Nghiên cứu thuần hóa thành công cây Sâm báo từ lưu giữ bảo tồn trong nông hộ trở thành cây thuốc được sản xuất hàng hóa theo GAP.
Bảo tồn và lưu giữ gần 300 loài cây thuốc Bắc Trung Bộ và trên 150 loài cây thuốc của dân tộc Mường.
Chủ động sản xuất được cây Ba kích giống, đáp ứng nhu cầu sản xuất dược liệu

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn