Các khoa chuyên môn

Khoa Tài nguyên Dược liệu

( Ban hành kèm theo Quyết định số : /VDL-QĐ ngày tháng 10 năm 2001)
I - Vị trí chức năng :
Khoa Tài nguyên dược liệu là đơn vị trực thuộc Ban Giám Đốc có chức năng điều tra nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu phục vụ cho nhu cầu khai thác, nghiên cứu sử dụng và phát triển bền vững
II - Nhiệm vụ :
1 - Điều tra nghiên cứu phát hiện những loài cây làm thuốc mới. Thu thập các thông tin cần thiết về tài nguyên dược liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các loài sinh vật được sử dụng làm thuốc ở Việt Nam .
2 - Nghiên cứu phân bố, trữ lượng, sinh thái, khả năng tái sinh phục vụ cho yêu cầu xây dựng quy hoạch phát triển, khai thác hợp lý đảm bảo sự tái sinh tự nhiên. 
3 - Điều tra nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây thuốc, đặc biệt là những loài cây thuốc thuộc diện quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam, đáp ứng cho nhu cầu khai thác lâu dài.
4 - Thu thập, nghiên cứu bảo quản và quản lý bộ tiêu bản, mẫu dược liệu. Xây dựng Bảo tàng dược liệu Việt Nam, phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, tuyên truyền về tài nguyên dược liệu Việt Nam.
5 - Biên tập các tài liệu về phương pháp nghiên cứu và kết quả điều tra nguồn tài     nguyên dược liệu ở Việt Nam.
6 - Tham gia công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành .

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn